• Văn bản mới
  THĂM DÒ Ý KIẾN  LIÊN KẾT WEBSITE


  Kế hoạch Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
  Ngày đăng: 24/8/2023

   1. Tổ chức phổ biến: 08 Luật và 17 Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  - Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh). 

  - Phối hợp thực hiện: Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh (là Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh); Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Trong tháng 9 và Quý IV năm 2023.

  - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai ở cấp tỉnh; triển khai ở cấp huyện thì Báo cáo viên cấp huyện thực hiện hoặc Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh khi Hội đồng PH PBGDPL cấp huyện có nhu cầu mời triển khai.

  2. Biên soạn tài liệu đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

  - Chủ trì thực hiện: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và địa phương; các cơ quan, đơn vị các cấp (theo chức năng quản lý Nhà nước).

  - Phối hợp: Hội đồng PH PBGDPL các cấp; các đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

  3. Các cấp, các ngành và địa phương: Thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin các nội dung mới của Luật và Nghị quyết bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; gắn với việc lồng ghép triển khai các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng; về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý; phòng chông bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới...các nhiệm vụ đề án chương trình có liên quan một cách phù hợp. Nhất là các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 3341/KH-UBND ngày 31/7/2022 triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh; số 485/KH-UBND ngày 15/2/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL năm 2023...

  SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN

  Địa chỉ: Đường 16/4,P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  Tel: 0259 3833 599

  Fax: 0259 3833 599

  Email: sotuphap@ninhthuan.gov.vn

  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Quyện - P. Giám đốc Phụ trách Sở Tư Pháp

  Ghi rõ nguồn: "pbgdpl.ninhthuan.gov.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

  Copyright 2021 pbgdpl.ninhthuan.gov.vn - Technology Supported by Sở Tư Pháp


  Thống kê truy cập :

  0056940