• Văn bản mới
  THĂM DÒ Ý KIẾN  LIÊN KẾT WEBSITE


  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải
  Ngày đăng: 24/4/2023

   

                    1. Thời gian mở Hội nghị:

  a) Tổ chức 02 lớp cho 160 đại biểu tại mỗi huyện, thành phố.

  - Mỗi lớp tổ chức trong 01 ngày, cho 80 đại biểu/Hội nghị.

  - Các huyện, thành phố lập danh sách đại biểu của 02 lớp, gửi về Sở Tư pháp trước thời gian tổ chức Hội nghị khoảng 10 ngày.

  b) Thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn: Quý II, Quý III năm 2023.

  - Thời gian cụ thể theo giấy mời: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thống nhất thời gian cụ thể mở Hội nghị tập huấn.

  2. Địa điểm tổ chức: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị Hội trường để tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch này.

  3. Nội dung tập huấn:

  a) Bui sáng:

  - Phổ biến một số quy định pháp luật mới (Các Luật Nghị quyết mới theo các Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2023; các chính sách, quy định ở địa phương … );

  - Các quy định cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  b) Buổi chiều:

  - Phổ biến và hướng dẫn kỹ năng và phương pháp hòa giải trong lĩnh vực đất đai;

  - Hướng dẫn thảo luận, thực hành giải quyết các tình huống cụ thể trong lĩnh vực đất đai.4. Thành phần đại biểu tham dự:

  Giao UBND huyện, thành phố mời thành phần tham dự tập huấn đảm bảo số lượng theo yêu cầu, trên cơ sở thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị với Sở Tư pháp. Cụ thể:

  a) Hòa giải viên ở cơ sở (ưu tiên cho những hòa giải viên chưa được tập huấn trong năm 2022).

  b) Người có uy tín trong cộng đồng tham gia hòa giải ở cơ sở.

  5. Chế độ thực hiện:

  a) Đại biểu (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) được nhận kinh  phí hỗ trợ theo quy định.

  b) Chi hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng cho mỗi huyện, thành phố (theo chứng từ, hóa đơn thực tế) để phục vụ Hội nghị (gồm: Trang trí Hội trường; trang thiết bị; nước uống, …).

  SỞ TƯ PHÁP NINH THUẬN

  Địa chỉ: Đường 16/4,P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  Tel: 0259 3833 599

  Fax: 0259 3833 599

  Email: sotuphap@ninhthuan.gov.vn

  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Quyện - P. Giám đốc Phụ trách Sở Tư Pháp

  Ghi rõ nguồn: "pbgdpl.ninhthuan.gov.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

  Copyright 2021 pbgdpl.ninhthuan.gov.vn - Technology Supported by Sở Tư Pháp


  Thống kê truy cập :

  0056900